Bangkok, Thailand

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553

เกาะในประเทศแคนาดา

เกาะในประเทศแคนาดา

เกาะวิกตอเรีย
เกาะแบฟฟิน
เกาะเอลสเมียร์

เกาะวิกตอเรีย
เกาะวิกตอเรีย (Victoria )เป็นเกาะของประเทศแคนาดา มีพื้นที่ใกล้กับรัฐนูนาวุต,คาบสมุทรบูเธีย,เกาะแบงค์,เกาะสเตแฟนส์สั่น,เกาะเมลวิลล์,เกาะซัมเมอร์เซตและเกาะพรินซ์ออฟเรสล์
เกาะวิกตอเรียเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนูนาวุต มีพื้นที่ติดกับอ่าวอมันด์เซและอ่าวโคโรเนชั่น มีเมืองติดชายฝั่งทะเลคือเมืองโฮลแมนและเคมบริดจ์เบย์

เกาะแบฟฟิน
เกาะแบฟฟิน เป็นเกาะของประเทศแคนาดาอยู่ใกล้ๆเกาะกรีนแลนด์ ติดกับอ่าวแบฟฟิน ติดกับคาบสมุทรคัมเบอร์แลนด์ ติดกับช่องแคบฮัดสันและเดวิส มีหิมะอยุ่ทางเหนือของเกาะ และทางใต้ที่ติดกับอ่าวฟรอบิสเซอร์ มีเมืองสำคัญคืออีกวาลิค

เกาะเอลสเมียร์
เกาะเอลสเมียร์ (Ellesmere Island) เป็นเกาะของประเทศแคนาดา มีขนาดพอๆกับเกาะวิกตอเรีย มีพื้นที่เหนือ อาร์กติกเซอร์เคิล จึงถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของขั้วโลกเหนือ
ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นนำแข็ง มีชาวไอนุอาศัยอยู่ เกาะเอสส์เมียติดกับมหาสุมทรอาร์กติก อยู่ใกล้กับเกาะเดวอน,เกาะเอกเซลไฮเบริก์และเกาะกรีนแลนด์ เมืองที่อยู่ใกล้กับเกาะมากที่สุดคือ เมืองทูลี
เส้นทางการบิน
เกาะนี้ใช้เป็นทางบินจากทางอเมริกาไปทางยุโรปและเอเชีย เส้นทางนี้ยังพึ่งใช้ได้ไม่นานนัก
ขนาด
และเกาะเอลสเมียร์ มีขนาดใหญ่จนติด1ใน20ของเกาะทั่วโลก มีขนาดประมาณ 196,236 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 75,767 ตารางไมล์ มีขนาดเป็น 1 ส่วน 50 ของประเทศ
คณะบริหาร
รัฐบาล สหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประมุข สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ผู้สำเร็จราชการ มีชาแอล ชอง นายกรัฐมนตรี สตีเฟน ฮาร์เปอร์
ภาษาราชการ
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
ประวัติของประเทศ
ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองแคนาดาฝั่งตะวันออกในปี พ.ศ. 2077 (ค.ศ. 1534) และได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในปี พ.ศ. 2147 (ค.ศ. 1604) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2256 (ค.ศ. 1713) อันเนื่องจากเหตุผลด้านการประมงและการค้าขนสัตว์ ซึ่งในที่สุดดินแดนแคนาดาก็ตกเป็นของอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2392 (ค.ศ. 1849) แคนาดาได้รับการยอมรับในสิทธิการปกครองตนเอง และต่อมาปี พ.ศ. 2410 (ค.ศ. 1867) ได้มีการจัดตั้ง อาณาจักรแคนาดา (Dominion of Canada) ในลักษณะของสหพันธรัฐซึ่งประกอบด้วยอัปเปอร์แคนาดา (Upper Canada) และ โลว์เออร์แคนาดา (Lower Canada) (ได้แก่ รัฐออนแทรีโอ รัฐควิเบก รัฐโนวาสโกเชีย และรัฐนิวบรันสวิกในปัจจุบัน) ซึ่งต่อมาได้ขยายออกไปทางภาคตะวันตกจนถึงรัฐบริติชโคลัมเบีย
ปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) แคนาดาได้รับสถานะเป็นประเทศที่เท่าเทียมกับอังกฤษโดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นพระประมุข และต่อมาในปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) รัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ก็ได้เข้าร่วมเป็นรัฐที่สิบของแคนาดา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น