Bangkok, Thailand

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยแห่งควิเบก ณ ชิกูติมิ

มหาวิทยาลัยแห่งควิเบก ณ ชิกูติมิ

มหาวิทยาลัยแห่งควิเบก ณ ชิกูติมิ (Université du Québec à Chicoutimi) ชื่อย่อ อูกั๊ก (UQAC) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางใจเมือง ชิกูติมิ (Chicoutimi) แคว้น ซัคเน่ (Saguenay) ในมณฑลควิเบก ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งควิเบก
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของมณฑลควิเบก นอกจากแคมปัสหลักที่เมืองชิกูติมิแล้ว ยังมีศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ เมือง มาลเบ (Malbaie) แซ็งเฟ่ลิเซียง (Saint-Félicien) อัลมา (Alma) และ เซตตีล (Sept-îles)
ในปี 2547 มีนักศึกษาทั้งหมด 6648 คน มหาวิทยาลัยแห่งควิเบก ณ ชิกูติมิ เป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของมหาวิทยาลัยแห่งควิเบก งานวิจัยที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแห่งควิเบก ณ ชิกูติมิ ได้แก่ เทคโนโลยีอะลูมิเนียม, เทคโนโลยีป่าไม้และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, การศึกษาด้าน Hard Rime, ธรณีวิทยา และ ประวัติศาสตร์ของมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น