Bangkok, Thailand

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

อักษรอินุกติตุต

อักษรอินุกติตุต

อักษรอินุกติตุต พัฒนามาจากอักษรครี ซึ่งมาจากอักษรโอจิบเวอีกต่อหนึ่ง อักษรทั้ง 2 ชนิดประดิษฐ์โดย เจมส์ อีวาน มิชชันนารีชาวตะวันตก เมื่อราวพ.ศ. 2383 – 2403 และนำมาปรับปรุงเป็นอักษรอินุกติตุตโดยสถาบันวัฒนธรรมอีนูอิต แต่อักษรอินุกติตุตใช้ในแคนาดาเท่านั้น ในกรีนแลนด์ และอลาสกา เขียนด้วยอักษรละติน ในไซบีเรียเขียนด้วยอักษรซีริลลิก
ภาษาอินุกติตุต ซึ่งเป็นภาษาตระกูลเอสกิโม-อเลิต มีผู้พูดในกรีนแลนด์ แคนาดา ไซบีเรีย และอลาสกา ราว 65,000 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น