Bangkok, Thailand

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

เกรตเลกส์

เกรตเลกส์

เกรตเลกส์ ทะเลสาบทั้ง 5 แห่งเกรตเลกส์ (อังกฤษ : Great Lakes) เป็นชื่อเรียกทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ สุพีเรีย มิชิแกน ฮูรอน อิรี และออนแทรีโอ เป็นกลุ่มของทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บางครั้งชาวอเมริกันให้ฉายาว่าเป็น "ชายหาดที่สาม" เนื่องจากอาณาบริเวณที่กว้างขวาง ลักษณะระบบนิเวศน์ ชายหาดและพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ทะเลในแผ่นดิน" เพราะปริมาณน้ำจืดในทะเลสาบทั้ง 5 คิดเป็น 20 % ของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่บนโลก

ในทางภูมิศาสตร์เส้นแบ่งประเทศของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาลากผ่านกลุ่มทะเลสาบเหล่านี้ มีเพียงทะเลสาบเดียวที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาคือทะเลสาบมิชิแกน บริเวณนี้เป็นแหล่งแร่เหล็กที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะทะเลสาบซุพีเรีย

ภูมิศาสตร์
บริเวณเกรตเลกส์มิได้มีเฉพาะทะเลสาบใหญ่ทั้ง 5 เท่านั้น แต่ยังมีทะเลสาบและแม่น้ำอีกจำนวนมาก อีกทั้งยังมีเกาะอีกกว่า 35,000เกาะ

ทะเลสาบมิชิแกน - ฮูรอน
ทะเลสาบมิชิแกนและทะเลสาบฮูรอนมีผืนน้ำติดใหลถึงกันทำให้ทะเลสาบทั้งสองนี้บางครั้งเรียกว่า ทะเลสาบมิชิแกน - ฮูรอน ความสูงผิวน้ำของทั้งสองทะเลสาบนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คือ 176[5] เมตร และไม่ได้เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำ แต่เชื่อมต่อกันด้วยช่องแคบแมคคิแนค

แม่น้ำ
แม่น้ำเซนต์แมรี เชื่อมระหว่าง ทะเลสาบสุพีเรีย กับ ทะเลสาบฮูรอน
แม่น้ำเซนต์แคลร์ เชื่อมระหว่าง ทะเลสาบฮูรอน กับ ทะเลสาบเซนต์แคลร์
แม่น้ำดีทรอยต์ เชื่อมระหว่าง ทะเลสาบเซนต์แคลร์ กับ ทะเลสาบอิรี
แม่น้ำไนแอการา รวมทั้งน้ำตกไนแอการา เชื่อมระหว่าง ทะเลสาบอิรี กับ ทะเลสาบออนแทรีโอ
แม่น้ำลอว์เรนซ์ เชื่อมระหว่าง ทะเลสาบออนเทรีโอ กับ มหาสมุทรแอตแลนติก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น