Bangkok, Thailand

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

"Aubrey - Bread"

Aubrey - Bread
Aubrey - Bread
And Aubrey was her name
ออเบรย์ เป็นชื่อของเธอ
A not so very ordinary girl or name
และก็มิใช่เป็นชื่อหญิงสาวที่ธรรมดาสามัญนัก
But who's to blame?
แต่จะเป็นใครกันละที่จะตำหนิ

For a love that wouldn't bloom
สำหรับความรักซึ่งจะไม่เบ่งบาน
For the hearts that never played in tune
สำหรับบรรดาหัวใจที่ไม่เคยร้องขับเป็นท่วงทำนอง
Like a lovely melody that everyone can sing
เหมือนดนตรีที่น่าฟังที่ทุกคนสามารถร้องได้
Take away the words that rhyme,
ลองเอาคำต่าง ๆ ที่สัมผัสคล้องจองออกไปซิ
it doesn't mean a thing
มันก็ไม่ให้ความหมายแม้สิ่งเดียว

And Aubrey was her name
ออเบรย์ เป็นชื่อของเธอ
We tripped the light
เราเคยพริ้วไปกับแสงไฟ
and danced together to the moon
และเต้นรำด้วยกับเพื่อให้ไปถึงดวงจันทร์
But where was June
แต่เดือนหกอยู่ไหนหนา (ก็เดือนหน้าไง)

No, it never came around
ไม่,มันไม่มีวันกลับมาอยู่ใกล้ๆ อีก
If it did it never made a sound
หากแม้นว่ามา มันก็ไม่ทำให้เกิดเสียง
Maybe I was absent
บางทีฉันอาจห่างหายไปในตอนนั้น
or was listening too fast
หรือว่าฉันกำลังฟังอยู่เร็วเกินไป

Catching all the words
เฝ้าจับคำต่าง ๆ ทั้งหมด
but then the meaning going past
แต่ความหมายมันก็ผ่านเลยไป

But God I miss the girl
แต่ พระผู้เป็นเจ้า,ฉันคิดถึงแม่สาวจัง
And I'd go a thousand times
และฉันจะขอไปสักพันครั้ง
around the world just to be
ไปให้รอบโลกเพื่อให้ได้อยู่
Closer to her than to me
ใกล้ชิดกับเธอมากกว่าตัวของฉัน

And Aubrey was her name
ออเบรย์ เป็นชื่อของเธอ
I never knew her
ฉันไม่เคยรู้จักเธอ
but I loved her just the same
แต่ฉันก็รักเธอเหมือนกับ
I loved her name
ฉันรักชื่อของเธอ

Wish that I had found the way
หวังว่าฉันคงได้พบซึ่งหนทาง
And the reasons that would make her stay
และเหตุผลที่จะทำให้เธอคงอยู่
I have learned to lead a life
ฉันเรียนรู้ไปแล้วในการดำรงชีวิต
apart from all the rest
ที่แยกห่างออกจากส่วนที่เหลือทั้งหมด
If I can't have the one I want,
หากฉันไม่อาจได้ผู้หนึ่งซึ่งฉันต้องการละก็
I'll do without the best
ฉันจะอยู่โดยปราศจากสิ่งดีที่สุด

But how I miss the girl
โอ, ฉันคิดถึงแม่สาวคนนี้ขนาดไหน
And I'd go a million times around the world
และฉันก็จะไปถึงหนึ่งล้านหน ไปให้รอบโลก
just to say she had been mine for a day
เพียงเพื่อได้กล่าวว่า เธอเป็นของฉันมาแล้ววันหนึ่ง

ordinary = โดยปกติ,ธรรมดาสามัญ..blame = กล่าวโทษ,กล่าวร้าย,นินทา..tune = เพลง,ร้องเพลง,ตั้ง (จูน เครื่องเสียง)
rhyme = คำสัมผัสที่ใช้ในโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน,คำคล้อง...trip = เต้น,เดินสาวเท้า... reason = ความรู้สึก,เหตุผล

Aubrey - Bread Aubrey - Bread Aubrey - Bread

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น