Bangkok, Thailand

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Blowing In The Wind - Peter Paul & Mary

Blowing In The Wind - Peter Paul & Mary


เพลงนี้เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนใจ ให้หลาย ๆ คนหันมาสนใจในเพื่อนมนุษย์
มีคำถามในเพลงหลายคำถาม ซึ่งหาคำตอบไม่ได้ (ให้ไปถามเอากับลม)
อย่างเช่น มนุษย์เราจะต้องเดินผ่านถนนแห่งชีวิตสักกี่สาย ต้องเจอะเจออะไร
มาบ้าง จึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนเต็มคน.. นกพิราบบินผ่านมหาสมุทรกี่สายจึงจะ
ได้หลับไหลบนผืนทราบ เปรีบบเสมือนว่า มนุษย์จะต้องทำสงครามนานแค่ไหน
กว่าจะอยู่กันได้อย่างสันติเหมือนนกพิราบ.. อีกกี่ปีหนอคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้ ก่อน
ที่เขาจะได้รับการปลดปล่อยเสียที หมายถึงว่ามีคนบางคนในโลกใบนี้ถูกริดรอน
เสรีภาพ เขาต้องทนทุกข์อยู่นานแค่ไหนกัน.. อีกนานแค่ไหนที่มนุษย์เราหันไปดู
แล้วเสแสร้งทำเป็นไม่เห็น หมายถึงคนที่มีความทุกข์บนโลก เมื่อมีเสียงเรียกร้อง
ให้หันไปดู แต่เมื่อหันไปดูแล้ว กลับแกล้งทำเป็นไม่เห็น..จะต้องแหงนมองท้องฟ้า
อีกกี่ครั้ง จึงจะเห็นท้่องฟ้ากว้าง หมายถึงคนเราแหงนมองท้องฟ้า แต่ไม่ได้มองความงาม
หรือความกว้างใหญ่ของท้องฟ้าไม่ได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าของธรรมชาติ

Blowing In The Wind - Peter Paul & Mary
How many roads must a man walk down
ถนนกี่สายกันน๊ะที่คนเราต้องก้าวเดินไป
Before they call him a man?
ก่อนที่คุณจะเรียกได้เต็มปากว่าเขาเป็นคนเต็มคน
How many seas must a white dove sail
มหาสมุทรกี่แห่งกันหนอ ที่เจ้านกพิราบขาวบินผ่าน
Before she sleeps in the sand?
ก่อนที่มันจะได้หลับไหลบนผืนทราย
How many times must the cannon balls fly
และอีกกี่ครั้งกี่คราว ที่ลูกกระสุนปืนใหญ่ถูกยิงออกไป
Before theyre forever banned?
ก่อนที่จะมีคนสั่งระงับไม่ให้ยิงออกไป

The answer, my friend,
คำตอบนั้นหรือ เพื่อนของข้าทั้งหลาย
is blowin in the wind
มันอยู่ในสายลมโน่นแน๊ะ (หมายถึงไม่มีคำตอบ)
The answer is blowin in the wind
.คำตอบไม่มีหรอก

How many years must a mountain exist
ต้องใช้เวลานานแค่ไหนหนอสำหรับภูเขาลูกหนึ่ีงดำรงอยู่
Before it is washed to the sea?
ก่อนที่มันจะถูกกัดเซาะไหลลงสู่ทะเล
How many years can some people exist
และอีกกี่ปีหนอคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้
Before theyre allowed to be free?
ก่อนที่เขาจะได้เป็นอิระเสียที
How many times can a man turn his head
อีกนานแค่ไหนที่มนุษย์เราจะหันไปดู
And pretend that he just doesnt see?
แล้วเสแสร้งทำเป็นมองไม่เห็น

The answer, my friend, is blowin in the wind
The answer is blowin in the wind.

How many times must a man look up
คน ๆ หนึ่งจะต้องแหงนหน้ามองขึ้นอีกกี่ครั้งกี่ครากันนี่
Before he can see the sky?
กว่าจะได้เห็นท้องฟ้ากว้าง
How many ears must one man have
แล้วคนเราจะต้องมีหูอีกสักกี่หูล่ะ
Before he can hear people cry?
จึงจะได้ยินเสียงผู้คนร้องคร่ำครวญ
How many deaths will it take
จะมีคนตายอีกมากมายขนาดไหนหนอ
Till he knows that too many people have died?
ถึงจะรู้ว่ามีคนตายมากเกินไปแล้ว

The answer, my friend, is blowin in the wind
The answer is blowin in the wind.
The answer is blowin in the wind.


a whit dove = นกพิราบขาว (สัญญลักษณ์ของเสรีภาพ)...to sail = บินผ่าน เหมือนเรือแล่นข้ามมหาสมุทร
cannon = ปืนใหญ่...cannon balls = กระสุนปืนใหญ่...baned = ถูกห้าม ban คือห้าม ที่เราใช้ทับศัพย์ว่า โดนแบน คือถูกห้ามนั่นเอง
look up หมายถึงมองขึ้นไป หากมีคำว่า to ตามหลัง + คนใดคนหนึ่ง หมายถึงยกย่อง เช่น He looks up to me เขายกย่องฉัน
to exist = คงอยู่ ดำรงอยู่...wash = ชำระล้าง,ซัด,เซาะ...pretend = เสแสร้ง
Blowing In The Wind - Peter Paul & Mary Blowing In The Wind - Peter Paul & Mary Blowing In The Wind - Peter Paul & Mary

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น