Bangkok, Thailand

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

"Puff the magic dragon - Peter Paul & Mary"

Puff the magic dragon - Peter Paul & Mary
Puff the magic dragon - Peter Paul & Mary
Puff, the magic dragon, lived by the sea
ฟัฟ มังการที่งดงามมีอำนาจวิเศษอาศัยอยู่ใกล้ท้องทะเล
And frolicked in the autumn mist in a land called Honalee.
และมีความสุขสนุกสนานอยู่ท่ามกลางสายหมอกฤดูใบไม้ร่วงในดินแดนที่เรียกว่า ฮอนาลี
Little Jackie Paper loved that rascal Puff
เด็กน้อย แจ๊คกี้ เปเปอร์ ก็รักเจ้าหมอนั่นมาก (ฟัฟ)
And brought him strings and sealing wax and other fancy stuff, oh
ได้นำเอาเชือก ชันยาเรือ อาหารขนม ตามแต่จะหา,ได้ มาให้เจ้าฟัฟ โอ

Puff, the magic dragon, lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honalee.
Puff, the magic dragon, lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honalee.

Together they would travel on boat with billowed sail
เขาเดินทางโดยล่องเรือโต้คลื่นไปด้วยกัน
Jackie kept a look out perched on Puff's gigantic tail
แจ๊คกี่ ได้เกาะอยู่บนหางอันใหญ่โตของเจ้าฟัฟอย่างระมัดระวัง
Noble kings and princes would bow whene'er they came
กษัตริย์ผู้สูงศักดิ์รวมถึงเจ้าผู้ครองนครยังต้องก้มศีรษะให้เมื่อพวกเขาผ่านไป (แจ๊คกี้กับเจ้าฟัฟ)
Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name, oh
เรือโจรสลัดยังต้องยอมลดธงให้เมื่อเจ้าฟัฟแสดงตัวด้วยการแผดเสียงอันดังสนั่น โอ

Puff, the magic dragon, lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honalee.
Puff, the magic dragon, lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honalee.

A dragon lives forever, but not so little boys
มังกรนั้นมีชีวิตคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เด็กน้อยไม่เป็นเช่นนั้น
Painted wings and giants's rings make way for other toys.
แต้มสีที่ปีกและห่วงล้อของเจ้ายักษ์ประดิษฐของเล่นอย่างอื่น ๆอีก
One grey night it happened, Jackie Paper came no more
และแล้วในคืนวันแสนเศร้าก็เกิดขึ้น,แจ๊คกี้ เปเปอร์ ก็ไม่ได้มาอีกเลย
And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar.
และฟัฟเจ้ามังกรที่มีอำนาจ,ก็ไม่ได้ร้องเสียงที่เคยคำรามอย่างอาจหาญอีก

His head was bent in sorrow, green scales fell like rain
เจ้าฟัฟหัวห้อยด้วยความเศร้าสร้อย,เกล็ดสีเขียวตามตัวร่วงหล่นราวกับฝน
Puff no longer went to play along the cherry lane.
เจ้าฟัฟไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นอีกต่อไปแล้ว
Without his life long friend Puff could not be brave.
ขาดเพื่อนคู่ชีวิต,เจ้าฟัฟไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่เลย
So, Puff that mighty dragon sadly slipped into his cave, oh
ดังนั้น เจ้าฟัฟ มังกรที่ยิ่งใหญ่ก็ตรอมใจ หลบมุมอยู่แต่ในถ่ำของตัวเอง

Puff, the magic dragon, lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honalee.
Puff, the magic dragon, lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honalee.


frolicked = กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,สนุกสนานกัน... rascal = เจ้าหมอนั่น เจ้าหมอนี้ ใช้เรียกเป็นเชิงสัพยอก
sealing wax = ชันที่ใช้ยาเรือกันน้ำเข้า...fancy = ความนึกคิดแปลก ๆ นึกขึ้นเอง...stuff = อาหาร,ขนม...noble = สูงศักดิ์,เจ้าครองนคร
billowed = คลื่น,มีคลื่น...look out = ระมัดระวัง...perched = คอนสำหรับนกเกาะ,นั่งอยู่บนที่สูง...gigantic = มากมาย,ใหญ่โต
ceased = เลิก,เว้น,สิ้นลง... fearless = กล้าหาญ,ปราศจากความกลัว...roar = ดังสะท้าน,เสียงสนั่น...scales = เกล็ด...slipped = ซอก
Puff the magic dragon - Peter Paul & Mary Puff the magic dragon - Peter Paul & Mary Puff the magic dragon - Peter Paul & Mary

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น