Bangkok, Thailand

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Your Cheating Heart - Hank Williams

Your Cheating Heart - Hank Williams


"Your Cheatin' Heart" เป็นเพลงที่แต่งและร้องโดยบรมครูเพลง Country - Hank Williams ตั้งแต่ปี 1952 แต่อัลบัมนี้ออกมาเมื่อหลังจากเขาเสียชีิวิตไปแล้วในปี 1953 เป็นเพลงที่แต่งเพื่อตัดพ้อต่อว่าถึงภรรยาคนแรก Audrey Williams
Your Cheating Heart - Hank Williams


YOUR CHEATING HEART WILL MAKE YOU WEEP
YOU'LL CRY AND CRY AND TRY TO SLEEP
BUT SLEEP WON'T COME THE WHOLE NIGHT THROUGH
YOUR CHEATING HEART WILL TELL ON YOU
หัวใจที่ขี้โกงของเธอจะทำให้เธอร้องไห้
เธอจะร้องไห้และร้องไห้จนคุณพยายามที่จะนอน
แต่การนอนไม่ทำให้ค่ำคืนทั้งคืนผ่านไปได้หรอก
หัวใจที่แสนจะขี้โกงของเธอจะบอกเธอเอง

WHEN TEARS COME DOWN LIKE FALLING RAIN
YOU'LL TOSS AROUND AND CALL MY NAME
YOU'LL WALK THE FLOOR THE WAY I DO
YOUR CHEATING HEART WILL TELL ON YOU
ตอนที่น้ำตาไหลออกมาเหมือนดั่งฝนที่กำลังตก
เธอจะกระสับกระส่ายไปทั่ว และเรียกชื่อฉัน
เธอจะเดินไปบนเส้นทางที่ฉันทำ
หัวใจที่ขี้โกงของเธอจะบอกเธอเอง

(BREAK)

YOUR CHEATING HEART WILL PINE SOME DAY AND CRAVE THE LOVE YOU THREW AWAY
THE TIME WILL COME WHEN YOU'LL BE BLUE
YOUR CHEATING HEART WILL TELL ON YOU
หัวใจที่ขี้โกงของเธอจะทนทุกข์ด้วยความเศร้าสักวันหนึ่งและกระหายความรักที่เธอเคยปล่อยทิ้งมันไป
เวลานั้นจะมาหาเธอตอนที่เธอกำลังเศร้า
หัวใจที่ขี้โกงของเธอจะบอกเธอเอง


WHEN TEARS COME DOWN LIKE FALLING RAIN
YOU'LL TOSS AROUND AND CALL MY NAME
YOU'LL WALK THE FLOOR THE WAY I DO
YOUR CHEATING HEART WILL TELL ON YOU
ตอนที่น้ำตาไหลออกมาเหมือนดั่งฝนที่กำลังตก
เธอจะกระสับกระส่ายไปทั่ว และเรียกชื่อฉัน
เธอจะเดินไปบนเส้นทางที่ฉันทำ
หัวใจที่ขี้โกงของเธอจะบอกเธอเอง

YOUR CHEATING HEART IS GONNA TELL ON YOU
หัวใจที่ขี้โกงของเธอกำลังจะบอกเธอYour Cheating Heart - Elvis PresleyYour Cheating Heart - Hank Williams Your Cheating Heart - Hank Williams Your Cheating Heart - Hank Williams

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น