Bangkok, Thailand

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

Mother of mine - Donny Osmond

Mother of mine - Donny Osmond


แม่..มีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ในใจลูกทุกคน จนยากที่จะเปรียบเทียบได้กับทุกสรรพสิ่งในโลก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้พระราชดำรัสคำว่า แม่ ไว้ว่า“แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหว้ระอรหันต์ อย่าลืมว่ามีพระอรหันต์อยู่กับตัวแล้ว ควรปฏิบัติต่อแม่อย่าให้บกพร่องได้”

พระคุณของแม่อันประกอบไปด้วยความรักที่มีต่อลูกอย่างสุดหัวใจเช่นนี้ คงไม่ยากจนเกินไปนัก หากเอ่ยคำว่า “รัก” ให้แม่ได้ชื่นใจบ้าง เพราะคุณอาจโชคดีกว่าหลาย ๆ คนที่ได้เพียงแต่รำลึกถึงพระคุณแม่ ผ่านภาพและเงา ที่ตราตรึงไว้ในความทรงจำเท่านั้นว่า “ลูกรักแม่”

"MOTHER," ตามความหมายของ Howard Johnson (c. 1915)

"M" is for the million things she gave me,
"O" means only that she's growing old,
"T" is for the tears she shed to save me,
"H" is for her heart of purest gold;
"E" is for her eyes, with love-light shining,
"R" means right, and right she'll always be,
A word that means the world to me. Put them all together, they spell
Howard Johnson (c. 1915)

คนไทยยกย่องให้วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ แต่ในความเป็นสากลแล้ว อีกหลายๆประเทศกำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม เป็นวันแม่สากล ซึ่งต้นกำเนิดวันแม่นั้นมีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่ชาวกรีกที่เฉลิมฉลองวันแม่ the Mother of the Gods จนปี 1960 ชาวอังกฤษจึงเริ่มใช้ "Mothering Sunday". สืบเนื่องมาจาก พวกกรรมกรนำเค้กชนิดพิเศษที่เรียกกันว่า the mothering cake, นำกลับไปเยี่ยมมารดาของตน
ต่อมาปีในปี 1872 Julia Ward Howe ชาวบอสตัน สหรัฐอเมริกา ต้องการเรียกร้องสันติสุขสำหรับการพบแม่ในวันแม่ Mother's Day meetings

จนกระทั่งมีผู้เรียกร้องอย่างมุ่งมั่นที่ต้องการให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการเมื่อ แอนนา เอ็ม. จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย ซึ่งใช้ความพยายามถึง 2 ปี จนถึงปี ค.ศ.1914 (พ.ศ. 2457) ประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ ต่อมาชาวโลกได้ร่วมกันกำหนดฉลองวันแม่สากล ตรงกันหลายๆประเทศเช่น United Kingdom, Denmark, Finland, Italy, Turkey, Australia, Mexico, Canada, China, Japan, and Belgium. คือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ของทุกๆปี และในปีนี้จะตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2550 แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเทศที่กำหนดวันแม่แห่งชาติของตนเอง ซึ่งยังคงกำหนดวันอาทิตย์เช่นกันโดยใช้คำว่า Mothering Sunday

ส่วนของประเทศไทยนั้นทุกคนคงทราบดี เนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นสมควรกำหนดวันแม่ โดยให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ ดังนั้น ก่อนถึงวันแม่แห่งชาติของเรา เพื่อความเป็นสากล โรงเรียนศึกษานารีจึงขอนำบทกวีสำหรับวันแม่ ของต่างประเทศมาให้ศึกษากันดังต่อไปนี้


วันแม่สากล
Mother's Day

มีความสำคัญต่อชนหลายชาติแม้แต่ละชาติจะกำหนดวันนี้ไม่ตรงกันแต่ส่วนใหญ่แล้วยังเลือกวันอาทิตย์เป็น วันแม่


Date of Mother's Day
ประเทศอังกฤษ ตรงกับวันอาทิตย์ที่สี่ ของเดือนมีนาคม
บาห์เรน,ฮ่องกง,อินเดีย,มาเลเซีย,เม้กซิโก,ปากีสถาน, ซาอุดิอารเบีย,สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม
ประเทศนอร์เวย์ ตรงกับ อาทิตย์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์
ประเทศแอลบาเนีย บัลกาเรีย เวียตนาม ตรงกับ วันที่ 8 มีนาคม
ประเทศอิยิปต์ และ เลบานอน ตรงกับ วันที่ 21 มีนาคม (วันแรกของฤดูใบไม้ผลิ)
ประเทศฮังการี,โปรตุเกส,แอฟริกาใต้ และ สเปน ตรงกับ อาทิตย์ที่1ของเดือนมีนาคม
ประเทศลิทัวเนีย ตรงกับ อาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม
ประเทศออสเตรเลีย,ออสเตรีย,เบลเยี่ยม,บราซิล,แคนนาดา,เดนมาร์ก,ฟินแลนด์เยอรมัน,ฮ่องกง,อิตาลี,ญี่ปุ่น,เนเธอร์แลนด์,นิวซีแลนด์,สิงคโปร์,สโลวักเกีย,ไต้หวันตรุกี และอเมริกา ตรงกับ อาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม
ประเทศเสปน ตรงกับ อาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม
ประเทศโปแลนด์ ตรงกับ วันที่ 26 พฤษภาคม
ประเทศสวีเดน ตรงกับ อาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
ประเทศฝรั่งเศส อาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมหรืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
ประเทศไทย ตรงกับ วันที่ 12 สิงหาคม
เมืองแอนเวิร์บ (เบลเยี่ยม),คอสตาริกา ตตรงกับ วันที่ 15 สิหาคม (วันครองราชสมบัติ)
ประเทศอาร์เจนตินา ตรงกับ อาทิตย์ที่สองหรือสามของเดือนตุลาคม
ประเทศรัสเซีย ตรงกับ วันที่ 28 พฤศจิกายน
ประเทศอินโดนีเซีย ตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม

Mother of mine - Donny Osmond
Mother of mine!
You gave to me all of
my life to do as I please.
I owe everything I have to you.
Mother, sweet mother of mine!

mother of mine! When I was young
You showed me the right
way things should be done.
Without your love,
where would I be?
Mother, sweet mother of mine.

Mother, you gave me happiness
much more than words can say.
I pray the Lord
that He may bless you
every night and every day.

Mother of mine!
Now I am grown.
And I can walk straight
all on my own.
I"d like to give you
what you gave to me.
Mother, sweet mother of mine.

Mother, you gave me happiness
much more than words can say.
I pray the Lord
that He may bless you
every night and every day.

Mother of mine!
Now I am grown.
And I can walk straight
all on my own.
I'd like to give you
what you gave to me.
Mother, sweet mother of mine.

Mother, sweet mother of mine

แม่ของฉัน

แม่..แม่เป็นผู้ให้กับฉัน
ทุกสิ่งในชีวิตฉันตามที่ปราถนา
เป็นหนี้ที่ฉันต้องชดใช้คืนด้วยทุกสิ่งที่ฉันมี
แม่..แม่ที่แสนดีของฉัน

แม่จ๋า..เมื่อครั้งฉันยังเป็นเด็ก
แม่ให้ฉันได้รู้สิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ
หากไม่มีแม่คอยโอบอุ้ม ชีวิตฉันไม่รู้จะเป็นอย่างไร
แม่..แม่ที่แสนดีของฉัน

แม่..แม่ให้ความสุขกับฉัน
มากเกินกว่าจะหาถ้อยคำมาบรรยาย
ขอพระเจ้าจงคุ้มครองแม่ด้วย
ทุกคืน ..และทุกวัน

แม่จ๋า..เดี๋ยวนี้ลูกโตแล้ว
และลูกสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง
ลูกอยากตอบแทนสำหรับทุก ๆสิ่งที่แม่เคยให้
แม่..แม่ที่แสนดีของฉัน
Mother of mine - Donny Osmond Mother of mine - Donny Osmond Mother of mine - Donny Osmond

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น